Układy sterowania

Dziedzina zastosowania

Rozdzielnie Sterowania Pomp tego typu znajdują główne zastosowanie w gospodarce wodno-ściekowej przeważnie do sterowania pracą pomp w kompaktowych przepompowniach ścieków i wód deszczowych.


Zasada działania

Podstawową funkcją RSP jest sterowanie pompami ściekowymi w przepompowniach dwupompowych zasilanych napięciem trójfazowym 220V / 380V. Do sterowania pracą pomp służą cztery czujniki pływakowe typu SLC umieszczone w zbiorniku przepompowni, dzięki którym możemy stale obserwować poziom ścieków na tablicy synoptycznej RSP. Program sterujący posiada funkjcę naprzemiennej pracy pomp w kolejnych cyklach pracy, co przeciwadziała nadmiernemu powstawaniu osadu oraz zapewnia równomierne zużywanie pomp, a takze funkcję niejednoczesności rozruch i zatrzymania pomp. Praca przepompowni w cyklu podstawowym odbywa się na poziomie dwóch dolnych czujników pływakowych. Górny czujnik pływakowy (maksimum) załącza pompę, natomiast dolny czujnik powoduje jej wyłączenie. W/w praca odbywa się w cyklu naprzemiennym. W momencie gdy napływ ścieków jest większy od wydajności pojedyńczej pompy, wówczas poziom ścieków podnosi się do pływaka trzeciego (alarmowego), który załącza drugą pompę równolegle. W przypadku nadal narastającego poziomu ścieków po około od 1 do 10 min. w zalezności od potrzeb użytkownika zostaje załączony alarm optyczno-akustyczny. Całość działa bezobsługowo.


Układy sterowania i automatyki są traktowane jako produkt indywidualny dla potrzeb użytkownika, a co za tym idzie:
 • w zakresie dostaw – układy zawsze dostosowuje się do współpracy z określonymi obiektami, dostosowując automatykę do oczekiwań kupującego
 • ewentualny montaż i uruchomienie u klienta
 • dostawa na wynegocjowanych warunkach finansowych
 • naprawy gwarancyjne i serwis pogwarancyjny
 • odpłatny serwis okresowy na życzenie użytkownika
 • szkolenie pracowników obsługi
 • pełna dokumentacja techniczno ruchowa
 • protokóły pomiarów elektrycznychOferta

Wykonanie standardowe
dla szafy sterowniczej dla rozruchu bezpośredniego do 1,0 kW do 4,2kW

Przedstawiamy ofertę dostawy szafy sterowniczej SerControl typ UPA.02-02 z następującym wyposażeniem:

- Szafa sterownicza wykonana jest w obudowie poliestrowej 535x270x735. Zapewnia stopień ochrony IP66 . Szafa wyposażona jest w drzwi wewnętrzne przystosowane do montażu aparatury sterowniczej . Zamykana na klucz. Rozdzielnica montowana jest do cokołu metalowego na posadowieniu beton.
 • Przekaźnik programowalny z wyświetlaczem znakowym Easy 512 DA-RC
 • wyłącznik różnicowoprądowy
 • zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy
 • gniazdo agregatu z przełącznikiem sieć-0-agregat
 • czujnik zaniku i asymetrii faz
 • gniazdo 230VAC
 • licznik czasu pracy dla każdej pompy
 • liczba załączeń dla każdej pompy
 • pomiar prądu każdej pompy
 • sterowanie ręczne lub automatyczne
 • oświetlenie wnętrza szafki
 • sygnalizator optyczno - akustycznyPraca podstawowa układu oparta jest na poziomach zapisanych na komparatorach sondy hydrostatycznej takich jak:
 • poziom wyłączania pomp ( minimalny )
 • poziom załączania pojedynczej pompy w cyklu pracy naprzemiennej
 • poziom załączania drugiej pompy
 • poziom załączania alarmu- poziom alarmowy z sondy lub pływaka maksymalnego
 • możliwość zmiany poziomu załączania z pulpitu sterownikaUkład zamiennie może pracować w oparciu o 4 sygnalizatory poziomu (MAC3)


Układ sterowania realizuje podstawowe funkcje
 • naprzemienna praca pomp
 • przesunięcie 10 sekundowe załączania drugie pompy ( poziom alarmowy )
 • przełączenie pompy wiodącej na drugą , jeżeli nastąpiła awaria pierwszej
 • kontynuacja pompowania w przypadku zaniku napięcia i ponownym powrocie
 • w trybie ręcznym możliwość spompowania cieczy do poziomu suchobieguModuł monitoringu GSM realizuje monitoring wybranych stanów pracy
 • sprawdzanie stanu i poprawności działania modułu ( test )
 • zanik / powrót zasilania
 • poziom alarmowy w zbiorniku / odwołanie alarmu
 • awaria pompy I pompy II / odwołanie alarmu
 • inne wybrane stany