Przepompownie ścieków

Przepompownie są kompletnymi obiektami zbiornikowo-pompowymi stosowanymi w nowoczesnych systemach kanalizacji.

Przeznaczone są do transportu ścieków sanitarnych, komunalnych, wód drenażowych i opadowych na większe odległości lub na wyższy poziom. Zakładana pracę wykonują zainstalowane pompy zatapialne.

Za pomocą podłączonego kolektora napływowego ścieki spływają do kompry pompowni, które po osiągnięciu zakładanego poziomu zostają przepompowane do instalacji tłocznej podłączonej do studzienki rozprężnej, głównego kolektora czy oczyszczalni ścieków.owego), który załącza drugą pompę równolegle. W przypadku nadal narastającego poziomu ścieków po około od 1 do 10 min. w zalezności od potrzeb użytkownika zostaje załączony alarm optyczno-akustyczny. Całość działa bezobsługowo.